Publishing

Avaldamine

Konverentsi üheks eesmärgiks on avaldada raamat temaatiliselt seotud ja eelretsenseeritud artiklitest. Seega lõpptulemust ei ole klassikaline konverentsi kogumik vaid süsteemne tervik. Eesmärgiks on avaldada valitud materjalid Oxford University Pressis. Täiendavat avaldamise võimalust pakume eelretsenseeritud ajakirjas Review of Central and East European Law või Law in Eastern Europe (Brill Nijhoff, Leiden, Boston) and Juridica Internationalis (Tartu Ülikool, Eesti). Lisaks plaanime kõiki töödokumendid (working papers) teha kättesaadavaks konverentsi kodulehel, et võimaldada diskussiooni ja tagasisidet.

Juhised Autoritele:

Soovitame autoritel järgida alltoodud kirjastuste stiili:

  1. Oxford University Press - https://global.oup.com/academic/authors/author-guidelines/house-style/?lang=en&cc=ee#brit
  2. Review of Central and East European Law or Law in Eastern Europe (Brill Nijhoff, Leiden, Boston) - http://www.brill.com/sites/default/files/ftp/authors_instructions/RELA.pdf
  3. Juridica International (University of Tartu, Estonia) - http://www.juridicainternational.eu/public/Notes_for_authors_-_2011.pdf

Tuleb rõhutada, et lõplik avaldamine ei ole automaatne ning sõltub kirjastusest. Kõik artiklid läbivad eelretsenseerimise.

Olulised tähtajad:

01 February 2016 -- pealkiri ja lühikokkuvõte

14 February 2016 -- otsus ettekande teema ja abstrakti vastuvõtmise kohta

01 May 2016 -- ettekande/artikli eelnõu (3000 -15 000 sõna, times new roman 12) esitada:  Dr. Merilin Kiviorg                 (merilin.kiviorg@ut.ee)

01 November 2016 – artiklite lõpptähtaeg